Zora Neale Hurston

Zora Neale Hurston (1891 – 1960) was een Amerikaans schrijfster, antropologe en ethnografe, en staat vandaag de dag bekend als een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw. Hurston liet zich in boeken als het bekende Their Eyes Were Watching God (1937) kritisch uit over de Amerikaanse rassenpolitiek, en ook plaatste ze vraagtekens bij de eerdere verworvenheden van de Harlem Renaissance, een artistieke beweging van Afro-Amerikaanse kunstenaars waartoe ze zelf ook behoorde.

Ondanks Hurstons talent raakte zij in de jaren vijftig in de vergetelheid. Er bleek weinig interesse in haar antropologische werken. Hurston stierf in eenzaamheid en armoede. Pas na haar dood verscheen Barracoon (1931), een uniek historisch document waarin Hurston de herinneringen van een overlevende van het slavenschip Clotilda heeft opgetekend.