Danilo Kiš

Danilo Kiš (1935-1989) werd geboren in Subotica, in het toenmalige koninkrijk Joegoslavië. Zijn vader, centrale figuur in de drie gefingeerde autobiografieën Tuin, as, Kinderleed en Zandloper, werd in 1944 in Auschwitz vermoord. Een grafmonument voor Boris Davidovitsj en Encyclopedie van de doden worden als hoogtepunten van de naoorlogse Europese vertelkunst gezien.